Ενοικίαση Αυτοκινήτου στην Θάσο με την Potos Car Rentals

Πολιτική απορρήτου

Στην Potos Car Rental αντιλαμβανόμαστε την σημασία που έχει η προστασία των προσωπικών δεδομένων τα οποία μας παρέχετε κατά την κράτηση ή ενοικίαση ενός οχήματος με την εταιρία μας. Σεβόμαστε το ιδιωτικό απόρρητο σας και δεσμευόμαστε να προστατεύουμε τα δικά σας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Η εταιρεία μας είναι υπεύθυνη για τη συλλογή, διαχείριση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία μας παρέχετε και δεσμεύεται να τα διαφυλάσσει σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό 679/2016 / ΕΕ (GDPR).

Παρακάτω σας παραθέτουμε όλες τις χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή δεδομένων από την εταιρία μας:

Συλλογή Δεδομένων

Προσωπικές πληροφορίες/στοιχεία οδηγών

Κατά τη διαδικασία κράτησης, μίσθωσης ή πώλησης αυτοκινήτου, ζητούνται από τον πελάτη/οδηγό του ενοικιαζόμενου οχήματος τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα: ονοματεπώνυμο, ημερομηνία και τόπος γέννησης, ΑΦΜ, αριθμός άδειας οδήγησης, ημερομηνία έκδοσης/λήξης, χώρα έκδοσης, αριθμός διαβατηρίου ή δελτίου ταυτότητας, ημερομηνία έκδοσης/λήξης, χώρα έκδοσης, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός κινητού τηλεφώνου και διεύθυνση κατοικίας/διαμονής στην Ελλάδα.

Σε περίπτωση εμπλοκής σε τροχαίο ή άλλης παράβασης Κ.Ο.Κ. θα σας ζητηθούν επίσης η αποστολή της φωτογραφίας/αντιγράφου του διπλώματος του οδηγού καθώς και σε ορισμένες περιπτώσεις κάποια ευαίσθητα δεδομένα που αφορούν την κατάσταση της υγείας του οδηγού ώστε να προωθηθούν στην ασφαλιστική εταιρία ή στα αρμόδια όργανα του κράτους.

Τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα συλλέγονται είτε από γραπτή αλληλογραφία, συμπλήρωση φόρμας στην ιστοσελίδα μας, κλήσεις προς ή από το τηλεφωνικό κέντρο κρατήσεων, την εξυπηρέτηση πελατών, τη βοήθεια έκτακτης ανάγκης από το δρόμο, την επικοινωνία με πελάτες, από αλληλεπίδραση με τους διάφορους δικαιούχους και υποκαταστήματα μας, συμπεριλαμβανομένων και άλλων επιχειρήσεων.

Στοιχεία ενοικίασης

Κατά τη σύναψη συμβολαίου με την Potos Car Rentals αναγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία στο μισθωτήριο συμβόλαιο:
Μέσο/κανάλι κράτησης, τόπος ενοικίασης/ επιστροφής, διάρκεια ενοικίασης, κωδικός πελάτη, πληροφορίες κάρτας πληρωμής, στοιχεία τυχόν πρόσθετων οδηγών, επιλογές ασφαλιστικών καλύψεων, πρόσθετων υπηρεσιών και χρεώσεις που πραγματοποιήθηκαν.

Τεχνολογικές πληροφορίες/Cookies

Κατά την επίσκεψης σας στην ιστοσελίδα μας συλλέγονται αυτόματα ανώνυμες πληροφορίες με την χρήση 'Cookies'. Τα cookies μπορούν επίσης να επηρεάσουν διαφημίσεις που βλέπετε στο διαδίκτυο ώστε να είναι πιο σχετικές με τα ενδιαφέροντα σας. Τα στοιχεία που συλλέγονται είναι τα παρακάτω:
Ταχύτητα σύνδεσης, διεύθυνση IP, αναγνωριστικό συσκευής, λειτουργικό σύστημα, τύπος προγράμματος περιήγησης, αναγνωριστικά κινητής συσκευής, γεωγραφική περιοχή, ημερομηνία και ώρα σύνδεσης, λειτουργίες που χρησιμοποιείτε στον ιστότοπο μας και τυχόν κρατήσεις, ενημερώσεις, συμπληρώσεις φορμών ή άλλες συναλλαγές μέσω της σελίδας μας.

Σκοποί

Χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας ή τα προϊόντα που ζητάτε από εμάς συμπεριλαμβανομένης της χρέωσης και συλλογής μετά από ενοικίαση. Παράλληλα, με τη συγκατάθεσή σας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας παρέχουμε πληροφορίες μάρκετινγκ, έρευνες ικανοποίησης πελάτη ή αξιολόγησης των υπηρεσιών μας και προσφορές με διάφορα μέσα, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και των μηνυμάτων SMS, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Για πόσο χρόνο διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα?

Θα διατηρούμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα μόνο όσο χρειάζεται προκειμένου να εκπληρώσουμε τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέξαμε, συμπεριλαμβανομένης της εκπλήρωσης οποιασδήποτε νομικής ή λογιστικής υποχρέωσης ή υποχρέωσης αναφοράς.

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Εγγυόμαστε ότι τυχόν προσωπικά δεδομένα τα οποία μας παρέχετε είναι απαραίτητα για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας καθώς και για την δική μας στατιστική ανάλυση της κίνησης. Τα στοιχεία σας δεν κοινοποιούνται, ανταλλάσσονται ή διανέμονται με οποιονδήποτε τρόπο σε τρίτους και λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για τη σωστή διαφύλαξη τους. Η εταιρεία μας εγγυάται ότι δεν θα προβεί σε διαβίβαση, κοινοποίηση, παραχώρηση κ.λπ. των δεδομένων σας σε τρίτους (πλην αυτών που αναφέρονται στην παρούσα) για οποιοδήποτε σκοπό ή χρήση παρά μόνο εάν υποχρεωθούμε από την κείμενη νομοθεσία ή αν μας ζητηθεί από δημόσιους/δικαστικούς φορείς/αρχές.

Αποδέκτες των Δεδομένων σας

Πρόσβαση στα δεδομένα σας έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της εταιρείας, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας, οι οποίες έχουν εναρμονιστεί με τις διατάξεις του κανονισμού 2016/679 της ΕΕ.

Τρόποι εξασφάλισης της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων

Το προσωπικό μας έχει συμφωνήσει και δεσμευτεί να τηρεί εχεμύθεια, να διαφυλάσσει τα προσωπικά σας δεδομένα, να μη στέλνει σε τρίτους δεδομένα σας χωρίς την άδεια της εταιρείας, να λαμβάνει κατάλληλα μέτρα ασφάλειας, για τη σωστή τήρηση και διαφύλαξη των δεδομένων σας και να συμμορφώνεται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό 679/2016/ΕΕ (άλλως GDPR). Τέλος, έχει λάβει γνώση και τηρεί όλες τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Τα δικαιώματα σας

Ανά πάσα στιγμή διατηρείτε το δικαίωμα πρόσβασης σε έλεγχο και ενημέρωση των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε απλώς να ζητήσετε κάτι τέτοιο επικοινωνώντας μαζί μας. Επίσης διατηρείτε το δικαίωμα:
- να ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων όταν οι πληροφορίες που διατηρούμε σχετικά με εσάς είναι εσφαλμένες ή ελλιπείς.
- να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας Δεδομένων υπό ορισμένες συνθήκες, όπως όταν η επεξεργασία δεν είναι πλέον απαραίτητη για το σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν αρχικά και δεν υπάρχει κανένας επιτακτικός λόγος για να συνεχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε ή να τα αποθηκεύουμε.
- να ζητήσετε περιορισμό στην επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα, να μην επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα (εκτός από απλή αποθήκευση τους) μετά από μίσθωση ή άλλη συναλλαγή με εμάς και τα δεδομένα να αποθηκεύονται μόνο για να πληρούν ορισμένες νομικές (π.χ. φορολογικές) απαιτήσεις.

Σε περίπτωση που έχετε κάποια ανησυχία ή αίτημα σχετικά με το χειρισμό των προσωπικών σας δεδομένων, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο bookings@rentacarpotos.gr ή γράφοντας στην παρακάτω διεύθυνση. Θα προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε το συντομότερο δυνατό στο αίτημα σας.

Potos Car Rental L.P.

Aστρίς 64002, Θάσος

Αλλαγές:

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε την παρούσα πολιτική και να προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε αλλαγή στις πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί προηγουμένως, σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νόμος. Εάν υπάρχουν ουσιώδεις αλλαγές στην πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας, θα δημοσιεύουμε στον ιστότοπο μας την επικαιροποίηση της παρούσας και θα μπορείτε να ενημερώνεστε από εδώ για τυχόν αλλαγές. Διευκρινίζεται ότι οι αλλαγές αυτές θα τίθενται σε ισχύ από την ημέρα δημοσίευσης τους στην Πολιτική Απορρήτου μας. Γι’ αυτό το λόγο σας προτρέπουμε να ενημερώνεστε ανά τακτά διαστήματα και πριν από κάθε σύμβαση με την εταιρία μας, για την παρούσα πολιτική μας ως προς τη προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Τελευταία Ενημέρωση 14-03-19